SBToolCZ vývoj – přehled úvodů kritérií

Pracovní část metodiky SBToolCZ – slouží výhradně pro účely vývoje, výuky, školení autorizovaných osob a připomínkování. Certifikace se provádí podle vydaných metodik.

C
C.DOK intro (vi.1)
Využito v:
C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (BD vk.1), C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (RD vk.1), C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (AB vk.1), C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (EDU vk.1), C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (UNI vk.1)
C.FMG intro (vi. 1)
Využito v:
C.FMG Facility management (AB vk.1), C.FMG Facility management (BD vk.1), C.FMG Facility management (UNI vk.1)
C.LCC intro (vi.1)
Využito v:
C.LCC Náklady životního cyklu (AB vk.1), C.LCC Náklady životního cyklu (BD vk.1), C.LCC Náklady životního cyklu (EDU vk.1), C.LCC Náklady životního cyklu (RD vk.1), C.LCC Náklady životního cyklu (UNI vk.1)
C.MAR intro (vi.1)
Využito v:
C.MAR Měření spotřeb energií a vody (AB vk.1), C.MAR Měření spotřeb energií a vody (BD vk.1), C.MAR Měření spotřeb energií a vody (EDU vk.1), C.MAR Měření spotřeb energií a vody (RD vk.1), C.MAR Měření spotřeb energií a vody (UNI vk.1)
C.MTO intro (vi.1)
Využito v:
C.MTO Management tříděného odpadu (AB vk.1), C.MTO Management tříděného odpadu (BD vk.1), C.MTO Management tříděného odpadu (EDU vk.1), C.MTO Management tříděného odpadu (RD vk.1), C.MTO Management tříděného odpadu (UNI vk.1)
C.PMG intro (vi.1)
Využito v:
C.PMG Project management a participace (AB vk.1), C.PMG Project management a participace (BD vk.1), C.PMG Project management a participace (EDU vk.1), C.PMG Project management a participace (RD vk.1), C.PMG Project management a participace (UNI vk.1)
E
E.ACP intro (vi.1)
Využito v:
E.ACP Potenciál okyselování prostředí (AB vk.1), E.ACP Potenciál okyselování prostředí (BD vk.1), E.ACP Potenciál okyselování prostředí (EDU vk.1), E.ACP Potenciál okyselování prostředí (RD vk.1), E.ACP Potenciál okyselování prostředí (UNI vk.1)
E.BIO intro (vi.1)
Využito v:
E.BIO Biodiverzita (AB vk.1), E.BIO Biodiverzita (BD vk.1), E.BIO Biodiverzita (EDU vk.1), E.BIO Biodiverzita (RD vk.1), E.BIO Biodiverzita (UNI vk.1)
E.CEM intro (iv.1)
Využito v:
E.CEM Certifikované výrobky a materiály (AB vk.1), E.CEM Certifikované výrobky a materiály (BD vk.1), E.CEM Certifikované výrobky a materiály (EDU vk.1), E.CEM Certifikované výrobky a materiály (RD vk.1), E.CEM Certifikované výrobky a materiály (UNI vk.1)
E.CHL intro (vi.1)
Využito v:
E.CHL Chlazení (AB vk.1), E.CHL Chlazení (UNI vk.1)
E.CIR intro (vi.1)
Využito v:
E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (AB vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (BD vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (EDU vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (RD vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (UNI vk.1)
E.DOP intro (vi.1)
Využito v:
E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (AB vk.1), E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (BD vk.1), E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (EDU vk.1), E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (RD vk.1), E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (UNI vk.1)
E.EUP intro (vi.1)
Využito v:
E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (AB vk.1), E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (BD vk.1), E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (EDU vk.1), E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (RD vk.1), E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (UNI vk.1)
E.GWP intro (vi.1)
Využito v:
E.GWP Potenciál globálního oteplování (AB vk.1), E.GWP Potenciál globálního oteplování (BD vk.1), E.GWP Potenciál globálního oteplování (EDU vk.1), E.GWP Potenciál globálního oteplování (RD vk.1), E.GWP Potenciál globálního oteplování (UNI vk.1)
E.ODP intro (vi.1)
Využito v:
E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (AB vk.1), E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (BD vk.1), E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (EDU vk.1), E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (RD vk.1), E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (UNI vk.1)
E.OZE intro (vi.1)
Využito v:
E.OZE Obnovitelné zdroje energie (AB vk.1), E.OZE Obnovitelné zdroje energie (BD vk.1), E.OZE Obnovitelné zdroje energie (EDU vk.1), E.OZE Obnovitelné zdroje energie (RD vk.1), E.OZE Obnovitelné zdroje energie (UNI vk.1)
E.PAR intro (vi.1)
Využito v:
E.PAR Doprava v klidu (AB vk.1), E.PAR Doprava v klidu (BD vk.1), E.PAR Doprava v klidu (EDU vk.1), E.PAR Doprava v klidu (RD vk.1), E.PAR Doprava v klidu (UNI vk.1)
E.PEE intro (vi.1)
Využito v:
E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (AB vk.1), E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (BD vk.1), E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (EDU vk.1), E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (RD vk.1), E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (UNI vk.1)
E.POC intro (vi.1)
Využito v:
E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (AB vk.1), E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (BD vk.1), E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (EDU vk.1), E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (RD vk.1), E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (UNI vk.1)
E.PUD intro (vi.1)
Využito v:
E.PUD Využití půdy (AB vk.1), E.PUD Využití půdy (BD vk.1), E.PUD Využití půdy (UNI vk.1)
E.SOD intro (vi.1)
Využito v:
E.SOD Stavební odpad (AB vk.1), E.SOD Stavební odpad (BD vk.1), E.SOD Stavební odpad (EDU vk.1), E.SOD Stavební odpad (RD vk.1), E.SOD Stavební odpad (UNI vk.1)
E.UPV intro (vi.1)
Využito v:
E.UPV Úspora pitné vody (AB vk.1), E.UPV Úspora pitné vody (BD vk.1), E.UPV Úspora pitné vody (EDU vk.1), E.UPV Úspora pitné vody (RD vk.1), E.UPV Úspora pitné vody (UNI vk.1)
E.ZEL intro (vi.1)
Využito v:
E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (AB vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (BD vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (EDU vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (RD vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (UNI vk.1)
E.ZSV intro (vi.1)
Využito v:
E.ZSV Zadržování srážkových vod (AB vk.1), E.ZSV Zadržování srážkových vod (BD vk.1), E.ZSV Zadržování srážkových vod (EDU vk.1), E.ZSV Zadržování srážkových vod (RD vk.1), E.ZSV Zadržování srážkových vod (UNI vk.1)
L
L.AIR intro (vi.1)
Využito v:
L.AIR Kvalita místního ovzduší (AB vk.1), L.AIR Kvalita místního ovzduší (BD vk.1), L.AIR Kvalita místního ovzduší (EDU vk.1), L.AIR Kvalita místního ovzduší (RD vk.1), L.AIR Kvalita místního ovzduší (UNI vk.1)
L.DOS intro (vi.1)
Využito v:
L.DOS Dostupnost služeb (BD vk.1), L.DOS Dostupnost služeb (RD vk.1), L.DOS Dostupnost služeb (AB vk.1), L.DOS Dostupnost služeb (UNI vk.1)
L.DVM intro (vi.1)
Využito v:
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (AB vk.1), L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (BD vk.1), L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (EDU vk.1), L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (RD vk.1), L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (UNI vk.1)
L.EKO intro (vi.1)
Využito v:
L.EKO Ekologická hodnota místa (AB vk.1), L.EKO Ekologická hodnota místa (BD vk.1), L.EKO Ekologická hodnota místa (EDU vk.1), L.EKO Ekologická hodnota místa (RD vk.1), L.EKO Ekologická hodnota místa (UNI vk.1)
L.KRI intro (vi.1)
Využito v:
L.KRI Prevence kriminality (AB vk.1), L.KRI Prevence kriminality (BD vk.1), L.KRI Prevence kriminality (EDU vk.1), L.KRI Prevence kriminality (RD vk.1), L.KRI Prevence kriminality (UNI vk.1)
L.RIZ intro (vi.1)
Využito v:
L.RIZ Rizika lokality (AB vk.1), L.RIZ Rizika lokality (BD vk.1), L.RIZ Rizika lokality (EDU vk.1), L.RIZ Rizika lokality (RD vk.1), L.RIZ Rizika lokality (UNI vk.1)
L.VHD intro (vi.1)
Využito v:
L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (AB vk.1), L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (BD vk.1), L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (EDU vk.1), L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (RD vk.1), L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (UNI vk.1)
S
S.AKU intro (vi.1)
Využito v:
S.AKU Akustický komfort (AB vk.1), S.AKU Akustický komfort (BD vk.1), S.AKU Akustický komfort (EDU vk.1), S.AKU Akustický komfort (RD vk.1), S.AKU Akustický komfort (UNI vk.1)
S.ARC intro (vi.1)
Využito v:
S.ARC Architektonická kvalita (AB vk.1), S.ARC Architektonická kvalita (BD vk.1), S.ARC Architektonická kvalita (EDU vk.1), S.ARC Architektonická kvalita (RD vk.1), S.ARC Architektonická kvalita (UNI vk.1)
S.BBR intro (vi.1)
Využito v:
S.BBR Bezbariérové řešení (AB vk.1), S.BBR Bezbariérové řešení (BD vk.1), S.BBR Bezbariérové řešení (EDU vk.1), S.BBR Bezbariérové řešení (RD vk.1), S.BBR Bezbariérové řešení (UNI vk.1)
S.EXT intro (iv.1)
Využito v:
S.EXT Využití exteriéru budovy (AB vk.1), S.EXT Využití exteriéru budovy (BD vk.1), S.EXT Využití exteriéru budovy (UNI vk.1)
S.FLX intro (vi.1)
Využito v:
S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (AB vk.1), S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (BD vk.1), S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (EDU vk.1), S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (RD vk.1), S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (UNI vk.1)
S.INT intro (vi.1)
Využito v:
S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (AB vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (BD vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (EDU vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (RD vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (UNI vk.1)
S.KOM intro (vi.1)
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (AB vk.1), S.KOM Uživatelský komfort (BD vk.1), S.KOM Uživatelský komfort (EDU vk.1), S.KOM Uživatelský komfort (RD vk.1), S.KOM Uživatelský komfort (UNI vk.1)
S.OOB intro (vi.1)
Využito v:
S.OOB Ochrana osob v budově (EDU vk.1), S.OOB Ochrana osob v budově (UNI vk.1)
S.PEF infro (vi.1)
Využito v:
S.PEF Prostorová efektivita (AB vk.1), S.PEF Prostorová efektivita (EDU vk.1), S.PEF Prostorová efektivita (RD vk.1), S.PEF Prostorová efektivita (BD vk.1), S.PEF Prostorová efektivita (UNI vk.1)
S.RAD intro (vi.1)
Využito v:
S.RAD Ochrana proti radonu (AB vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (BD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (EDU vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (RD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (UNI vk.1)
S.TKL intro (vi.1)
Využito v:
S.TKL Tepelný komfort v letním období (AB vk.1), S.TKL Tepelný komfort v letním období (BD vk.1), S.TKL Tepelný komfort v letním období (RD vk.1)
S.TKZ intro (vi.1)
Využito v:
S.TKZ Tepelný komfort v zimním období (AB vk.1), S.TKZ Tepelný komfort v zimním období (BD vk.1), S.TKZ Tepelný komfort v zimním období (RD vk.1)
S.TPB intro (vi.1)
Využito v:
S.TPB Tepelná pohoda budovy (EDU vk.1), S.TPB Tepelná pohoda budovy (uni vk.1)
S.VIZ intro (vi.1)
Využito v:
S.VIZ Vizuální komfort (AB vk.1), S.VIZ Vizuální komfort (BD vk.1), S.VIZ Vizuální komfort (EDU vk.1), S.VIZ Vizuální komfort (RD vk.1), S.VIZ Vizuální komfort (UNI vk.1)
S.VPR intro (vi.1)
Využito v:
S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (AB vk.1), S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (BD vk.1), S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (EDU vk.1), S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (RD vk.1), S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (UNI vk.1)
S.ZAB intro (vi.1)
Využito v:
S.ZAB Zabezpečení proti vniknutí (BD vk.1), S.ZAB Zabezpečení proti vniknutí (RD vk.1)
S.ZIN intro (vi.1)
Využito v:
S.ZIN Zeleň v interiéru (AB vk.1), S.ZIN Zeleň v interiéru (UNI vk.1)
S.ZNM intro (vi.1)
Využito v:
S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů (AB vk.1), S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů (BD vk.1), S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů (EDU vk.1), S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů (UNI vk.1), S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů RD vk.1)