Semináře a kurzy

Národní platforma SBToolCZ nabízí vzdělávací semináře různého rozsahu pro různé cílové skupiny – zájemce o získání oprávnění Autorizovaná osoba SBToolCZ, architekty, projektanty, veřejné i soukromé investory aj. Semináře probíhají online, popř. pro větší skupiny zájemců i osobně.

Typy seminářů

Seminář metodiky SBToolCZ pro nové autorizované osoby SBToolCZ

 • Určeno pro zájemce o získání oprávnění AO SBToolCZ, pro zájemce o prohloubení znalostí metodiky SBToolCZ, projektanty dozorující certifikovanou stavbu apod.
 • Obsahem semináře jsou detailní informace o metodice a obsahu jednotlivých kritérií, vývoji, změnách apod., jedná se zároveň o přípravu uchazeče na Autorizační zkoušku oprávnění AO SBToolCZ
 • Rozsah: 5 odpoledních seminářů (15:00 až 18:00), celkem 15 hodin
 • Kurz probíhá online

Cena: 7 500,- Kč bez DPH

 

Seminář metodiky SBToolCZ k průběžné zkoušce AO

 • Určeno pro stávající AO SBToolCZ s končící platností oprávnění nebo s propadlým oprávněním (max. 2 roky) a pro studenty ucházející se o oprávnění AO SBToolCZ
 • Obsahem semináře jsou informace o změnách v metodice, revizích apod., jedná se zároveň o připravu uchazeče na Průběžnou zkoušku (prodloužení oprávnění)
 • Rozsah: 1 odpolední seminář (15:00 až 18:00), celkem 3 hodiny
 • Kurz probíhá online

Cena: 1 500,- Kč bez DPH
nebo zdarma s registrací na Průběžnou zkoušku AO SBToolCZ

 

Představení a základy SBToolCZ

 • Určeno pro zájemce o udržitelnou výstavbu a možnostech metodiky SBToolCZ, pro municipality, či zájemce o oprávnění AO SBToolCZ
 • Obsahem semináře je zkrácené představení metodiky, možnosti jejího použití, ukázka certifikovaných budov, popis výhod a nevýhod certifikačního nástroje apod.
 • Rozsah: 1 odpolední seminář (16:00 až 18:00), celkem 2 hodiny
 • Kurz probíhá online

Cena: 1 000,- Kč bez DPH

 

Doplňkové semináře

Následující semináře tematicky podporují přístup k udržitelnému stavitelství a prohlubují ve specifickém rozsahu řešená témata. Termín konání je stanovován podle poptávky.

Seminář pro manažery státní správy a soukromého sektoru

 • Určeno pro manažery státní správy a soukromého sektoru
 • Obsahem semináře je seznámení s metodikou SBToolCZ a s požadavky vedoucími k naplňování principů udržitelné výstavby, úvod do systému certifikací užívaných v ČR, úvod do metodiky SBToolCZ a požadavky na budovy, příklady certifikovaných budov
 • Rozsah: 2,5 hodiny

Cena: 2 400,- Kč bez DPH

 

Seminář pro výrobce stavebních materiálů a konstrukcí

 • Určeno pro výrobce stavebních materiálů a konstrukcí
 • Obsahem semináře je seznámení výrobců s metodikou SBToolCZ a s požadavky na výrobky, které z metodiky vycházejí, nebo s ní souvisí, environmentální dopady výrobků a prohlášení o produktu (EPD) aj.
 • Rozsah: 3 hodiny

Cena individuální

 

Nejbližší termíny seminářů

 • 23.9., 30.9., 7.10., 14.10., 21.10.2024 (vždy pondělí 15:00-18:00): Seminář metodiky SBToolCZ pro nové autorizované osoby SBToolCZ
 • 15.10.2024 (úterý 15:00-18:00): Seminář metodiky SBToolCZ k průběžné zkoušce AO
 • 4.11.2024 (pondělí 16:00-18:00): Představení a základy SBToolCZ
 • 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3.2025 (vždy pondělí 15:00-18:00): Seminář metodiky SBToolCZ pro nové autorizované osoby SBToolCZ
 • 7.4.2025 (pondělí 15:00-18:00): Seminář metodiky SBToolCZ k průběžné zkoušce AO
 • 18.3.2025 (úterý 16:00-18:00): Představení a základy SBToolCZ

Pro přihlášení na termín kurzů využijte Přihlašovací formulář.
Registraci na vybranou akci je možné provést nejpozději 3 týdny před začátkem jejího konání.

Chcete-li získat další informace, kontaktujte nás na adrese info(at)sbtool.cz.