Oprávnění Autorizovaná osoba

Základní informace

Od roku 2022 pro získání oprávnění Autorizovaná osoba SBToolCZ (AO SBToolCZ) vykonávají zájemci Autorizační zkoušku, která v případě úspěšné absolvence umožňuje vykonávat činnost AO SBToolCZ po dobu 3 let. Po uplynutí této doby skládají AO SBToolCZ Průběžnou zkoušku, která platnost oprávnění prodlouží vždy o 3 roky. Pro studium je možné využít některého ze Seminářů pro AO SBToolCZ.

Požadavky na vzdělání: vzdělání technického směru, min. SŠ nebo praxe a zkušenosti ve stavebnictví

Formát získání oprávnění AO SBToolCZ: prezenční zkouška

Typy zkoušek

Autorizační zkouška (získání oprávnění)

 • Určeno především pro nové uchazeče o oprávnění AO SBToolCZ
 • Pro přípravu se doporučuje účast na Semináři metodiky SBToolCZ pro nové autorizované osoby (není vyžadována)
 • Získané oprávnění je platné pro všechny aktuální typologie
 • Platnost oprávnění AO SBToolCZ je 3 roky

Cena: 30 000,- Kč bez DPH

 

Průběžná zkouška (prodloužení oprávnění)

 • Určeno především pro zájemce o obnovení či prodloužení oprávnění AO SBToolCZ, do 2 let od vypršení platnosti oprávnění AO
 • Je povinná účast na Semináři SBToolCZ k průběžné zkoušce AO před vykonáním zkoušky (v ceně zkoušky)
 • Získané oprávnění je platné pro všechny aktuální typologie
 • Platnost oprávnění AO SBToolCZ je 3 roky

Cena: 15 000,- Kč bez DPH

 

Zjednodušený proces získání oprávnění AO pro studenty a absolventy VUT a ČVUT

Pro studenty nebo absolventy do 1 roku od ukončení studia je zaveden zvláštní režim umožňující získání oprávnění AO SBToolCZ absolvováním Průběžné zkoušky za následujících podmínek:

 • Do zjednodušeného procesu mohou vstoupit pouze studenti, kteří úspěšně absolvovali předmět Integrované navrhování budov nebo Hodnocení komplexní kvality budov na ČVUT v Praze nebo Trvale udržitelná výstavba na VUT v Brně nejvýše 1 rok před vykonáním zkoušky
 • Je povinná účast na Semináři SBToolCZ k průběžné zkoušce AO před vykonáním zkoušky (v ceně zkoušky)
 • Získané oprávnění platí pro všechny aktuální typologie
 • Platnost oprávnění AO SBToolCZ je 2 roky

Cena: 7 500,- Kč bez DPH

 

Nejbližší termíny zkoušek

 • 24. 2. 2023: Autorizační zkouška, Průběžná zkouška
 • 23. 6. 2023: Autorizační zkouška, Průběžná zkouška
 • 27. 10. 2023: Autorizační zkouška, Průběžná zkouška

Pro přihlášení na termín zkoušek využijte Přihlašovací formulář.