Oprávnění Autorizovaná osoba

Základní informace

Pro získání oprávnění Autorizovaná osoba SBToolCZ (AO SBToolCZ) vykonávají zájemci od roku 2022 Autorizační zkoušku, která v případě úspěšné absolvence umožňuje vykonávat činnost AO SBToolCZ po dobu 3 let. Po uplynutí této doby skládají AO SBToolCZ Průběžnou zkoušku, která platnost oprávnění prodlouží vždy o 3 roky. Průběžnou zkoušku je možné složit do 2 let od vypršení platnosti oprávnění AO. Po uplynutí této doby je k obnovení oprávnění AO zapotřebí složit úplnou Autorizační zkoušku. Pro studium je možné využít některého ze Seminářů pro AO SBToolCZ. 

Požadavky na vzdělání: vzdělání technického směru, min. SŠ nebo praxe a zkušenosti ve stavebnictví

Formát získání oprávnění AO SBToolCZ: prezenční zkouška

Typy zkoušek

Autorizační zkouška (získání oprávnění)

 • Určeno především pro nové uchazeče o oprávnění AO SBToolCZ a zájemce o obnovení AO SBToolCZ s propadlou platností více než 2 roky
 • Pro přípravu se doporučuje účast na Semináři metodiky SBToolCZ pro nové autorizované osoby (není vyžadována)
 • Získané oprávnění je platné pro všechny aktuální typologie
 • Platnost oprávnění AO SBToolCZ je 3 roky

Cena: 30 000,- Kč bez DPH

 

Průběžná zkouška (prodloužení oprávnění)

 • Určeno především pro zájemce o obnovení či prodloužení oprávnění AO SBToolCZ, do 2 let od vypršení platnosti oprávnění AO
 • Je povinná účast na Semináři SBToolCZ k průběžné zkoušce AO před vykonáním zkoušky (v ceně zkoušky)
 • Získané oprávnění je platné pro všechny aktuální typologie
 • Platnost oprávnění AO SBToolCZ je 3 roky

Cena: 15 000,- Kč bez DPH

 

Zjednodušený proces získání oprávnění AO pro studenty a absolventy VUT a ČVUT

Pro studenty nebo absolventy do 1 roku od ukončení studia je zaveden zvláštní režim umožňující získání oprávnění AO SBToolCZ absolvováním Průběžné zkoušky za následujících podmínek:

 • Do zjednodušeného procesu mohou vstoupit pouze studenti, kteří úspěšně absolvovali předmět Integrované navrhování budov nebo Hodnocení komplexní kvality budov na ČVUT v Praze nebo Trvale udržitelná výstavba na VUT v Brně nejvýše 1 rok před vykonáním zkoušky
 • Je povinná účast na Semináři SBToolCZ k průběžné zkoušce AO před vykonáním zkoušky (v ceně zkoušky)
 • Získané oprávnění platí pro všechny aktuální typologie
 • Platnost oprávnění AO SBToolCZ je 2 roky

Cena: 7 500,- Kč bez DPH

 

Nejbližší termíny zkoušek

 • 05. 04. 2024: Autorizační zkouška, Průběžná zkouška
 • 25. 10. 2024: Autorizační zkouška, Průběžná zkouška

Pro přihlášení na termín zkoušek využijte Přihlašovací formulář.
Registraci na vybranou akci je možné provést nejpozději 3 týdny před začátkem jejího konání.

Chcete-li získat další informace, kontaktujte nás na adrese info(at)sbtool.cz.