Aktualizace SBToolCZ

Jarní epidemiologická vlna nedovolila uspořádat školení pro autorizované osoby, ale umožnila práce na dalších metodikách i celkové revizi a aktualizaci. Máte-li podněty k aktualizaci nebo úpravám stávajících metodik, kontaktujte vývojový tým na e-mailu metodika(at)sbtool.cz.

Momentálně vývojový tým pracuje na metodice pro Univerzitní budovy a Mateřské školky, v příštím roce plánujeme uvolnění obecné verze pro nespecifikované typologie budov.

Do budoucna plánujeme pouze elektronické vydávání metodik tak, aby jejich dostupnost byla co největší.