Nové sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) získalo stříbrný certifikát

Nově navržená budova pro Nejvyšší kontrolní úřad, kterou vyprojektoval architektonický ateliér Masák&Partner získala stříbrný certifikát kvality návrhu budovy SBToolCZ. NKÚ přistoupilo k projektu velmi zodpovědně a zároveň odvážně, kdy v soutěži na zpracování projektové dokumentace bylo požadováno jít cestou Design&Build a získání certifikace SBToolCZ (bronzový certifikát), kdy během zpracování projektové dokumentace bylo dosaženo stříbrného certifikátu. Tento přístup nastavuje standard pro další veřejné zadavatele.

Během procesu projektování bylo využíváno hodnocení LCC (náklady životního cyklu) a LCA (analýza životního cyklu) jako optimalizačního a rozhodovacího nástroje pro některé dílčí úlohy, jako konstrukční systém, obálka budovy a požární systém. Optimalizace, LCC, LCA a připrava certifikace byla zpracována kanceláří ECOTEN a certifikace ověřena a vydána certifikační autoritou TZUS.