Úroda certifikací v 2018

V rámci Operačního programu Praha pól růstu a výzvy: „Energetické úspory v městských objektech – Inteligentní budovy“  budou podpořeny pilotní projekty přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov – tzv. inteligentní systémy. Je to poprvé, kdy jsou podpořeny komplexní pilotní revitalizace budov a pro hodnocení úrovně udržitelnosti je využívána metodika SBToolCZ, která je zároveň jedním z hodnotících kritérií. Do výzvy bylo podáno devět projektů: 6 středních škol (MHMP), mateřská školka (Praha 14) a dvě administrativní budovy (Praha 14 a IPR). Celkem bylo vydáno 12 certifikací (2 zlaté, 4 stříbrné a 6 bronzových).