M.2 Přispívání ke změně klimatu

  • návrh budovy v pasivním energetickém standardu (optimalizace obálky budovy z hlediska tepelně
  • technické kvality, poměrů průsvitných a neprůsvitných ploch atd.)
  • maximální snaha o využití obnovitelných a environmentálně šetrných stavebních materiálů – využítí nosné dřevěné kce na bázi 2×4
  • využití OZE – kotel na pelety
  • využití pasivních energetických systémů s cílem snižení provozních energií (pasivní stínění balkony, solární komín pro podporu přirozeného větrání…)
  • pokročilý systém MaR pro snížení potřeby provozních energií