Úprava dispozičního řešení

V doporučení k dispozičnímu řešení bytů jde hlavně o dobré architektonické řešení bytů s velkorysejším prostorovým řešením, než je dnes běžné.

Je třeba mít prostornější vstupní část bytu, zónu pro bezpečné sejmutí a desinfekci/sterilizaci ochranných pomůcek (rouška, štít, maska, plášť, vrchní část oblečení). Výhodou bude nedaleký vstup na předzahrádku nebo na balón, kde je možné tyto kontaminované věci bezpečně vyvětrat.

Na distanční výuku a homeoffice by v ideálním případě měla být součástí bytu samostatná pracovna, dobře akusticky oddělená, s vysokorychlostním internetovým připojením (kvůli k distanční výuce a homeoffice), nebo aspoň plnohodnotné pracovní místo (vysoký stůl atp.). Velkou předností bude variabilní prostor, který umožní rychlé přepříčkování skládacími nebo „nábytkovými“ příčkami. Další výhodou je více oken v místnosti, aby bylo možné půdorys rozdělovat.

Protože jsou lidé v době pandemie nuceni strávit v domovech mnohem více času, je třeba dbát také na jejich duševní pohodu. Velice důležitý je dostatek světla – oslunění a denní osvětlení. V rámci bytu by měl být umožněn přístup na čerstvý vzduch z každého bytu (bonifikováno v metodice) – dostatečně prostorné balkony, předzahrádky se zelení nebo výhledem do zeleně jako standardní součást bytu. Velkou výhodou je také možnost pohybových aktivit v rámci bytu – pro dospělé i pro děti (může pomoci i dispozice, kdy je možné procházet či obíhat dokola).