O projektu RESBy

Environmentálně šetrné resilientní bytové domy

Registrační číslo projektu:   TH02030797
Poskytovatel:  Technologická agentura České republiky, program epsilon
Trvání projektu:  1. 7. 2017 – 31. 12.2020
Partneři: ČVUT v Praze, UCEEB; RD Rýmařov s.r.o.

Projekt se zabýval vývojem vzorových technických řešení pro aplikaci v bytových domech blízké budoucnosti. Jedná se o bytové domy s minimalizovaným dopadem na životní prostředí, zároveň adaptivní a resilientní ekologické bytové domy odolné proti změnám klimatu. Cílem projektu bylo v prvním kroku vyvinout hodnoticí metodiku, ověřit ji na vyvíjených příkladech a tuto nakonec dát k dispozici odvětví.

Během práce na projektu vznikla vzorová řešení nízkouhlíkového resilientního bytového domu ve dvou variantách tak, aby byly splněny tyto požadavky:

  1. Minimalizovaná uhlíková stopa,
  2. Připravenost na globální změny klimatu,
  3. Rychlá, kvalitní a efektivní výstavba s velkým podílem industrializace a využitím lokálních přírodních materiálů.